www.trzos.gniezno.pl szczepienia

Ograniczenia w podejmowaniu pracy w niektórych zawodach przez osoby niepełnosprawne, mogą być bardzo zróżnicowane i zależą od stopnia uszkodzenia poszczególnych narządów organizmu.

W zależności od tego, czy mamy do czynienia z uszkodzeniem narządu ruchu, mowy, upośledzeniem umysłowym, czy też innymi dysfunkcjami organizmu człowieka, ograniczenia te mogą mieć zupełnie inną postać.

Świadomość tego, że osoby niepełnosprawne mogą być równie dobrymi, a niekiedy nawet lepszymi pracownikami, jak osoby w pełni sprawne, (oczywiście w zakresie wykonywania określonych zawodów, w których charakteryzujący daną osobę rodzaj niepełnosprawności nie jest przeszkodą), powinien zmobilizować pracodawców do takiego przystosowania stanowiska pracy, by ograniczenia wynikające z niepełnosprawności nie stały na drodze do podjęcia pracy.

Reasumując, osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, cechują się zróżnicowanymi możliwościami i ograniczeniami w podejmowaniu aktywności zawodowej w określonych zawodach.

Przy odpowiednim dostosowaniu stanowiska pracy i pokonaniu w ten sposób przeszkód, jakimi są ograniczenia organizmu osoby niepełnosprawnej związane z danym rodzajem niepełnosprawności, może się okazać, że pracodawca zyska bardzo wartościowego pracownika.

www.srodeknachwasty.net.pl

By Urszula