etanian butylu zbiorniki powietrza warszawa

Dużą szansą dla rozwoju i wzrostu konkurencyjności polskiego przemysłu chemicznego stanowi zwiększanie innowacyjności. Jest to konieczne na tle prężnie działających konkurentów w Stanach Zjednoczonych, Japonii, czy u naszych sąsiadów – Niemców. Państwa te nieprzerwanie inwestują wysokie sumy w rozwój oraz badania, dzięki czemu ich konkurencyjność ciągle wzrasta.

Nasza konkurencyjność alarmująco maleje. Przyczyną tego stanu rzeczy jest ciągłe zwiększanie się kosztów surowców, co może być znamienne dla przyszłości tego sektora. Maleje bowiem opłacalność produkcji, przy coraz większej konkurencyjności na rynkach międzynarodowych oraz coraz wyższych cenach surowców niezbędnych do produkcji, wynikających m.

in. z wprowadzania ostrzejszych restrykcji Unii Europejskiej dotyczących ochrony środowiska i wzrostu cen energii. Duże znaczenie ma i cena benzyny surowej, która w głównej mierze wykorzystywana jest w produkcji petrochemicznej.

Nie bez znaczenia dla konkurencyjności w Europie i na świecie ma też fakt wzrostu kosztów pracy. Nasza konkurencyjność na rynkach globalnych maleje. Sytuacja jest alarmująca tym bardziej, iż wszelkie szacunki ekspertów przewidują dalsze pogarszanie się sytuacji.

Właśnie dlatego prowadzenie badań w celu zwiększenia innowacyjności wydaje się słusznym kierunkiem obranym przez rodzimy przemysł chemiczny i petrochemiczny.

https://info-protect.eu/index.php/wybrane-produkty/profile-ochronne

By Urszula