www.knokonferencje.pl

Huta żelaza w Völklingen to dzisiaj ogromny park edukacyjny, zajmujący blisko 6 hektarów powierzchni. Na jego terenie znajdują się liczne instalacje oraz urządzenia, które były wykorzystywane do wyrobu surówki hutniczej, przerobu surowców i wielkopiecowej produkcji stali. Völklingen był pierwszym zakładem na świecie, w którym zastosowano technologię oczyszczania gazów wielkopiecowych na sucho na skalę przemysłową. Zakład ten stał się w późniejszych latach modelem dla innych, podobnych inwestycji. Huta ta mieści się w Zagłębiu Saary w zachodnich Niemczech. Jest namacalnym świadectwem historii techniki z wieku XIX i XX, kiedy to była największym tego typu obiektem w całych Niemczech.

Huta żelaza w Völklingen znajduje się także na liście dziedzictwa kulturowego UNESCO. Na jej terenie odbywają się różnego rodzaju wydarzenie o charakterze naukowym jak I imprezy kulturalne. Można m.in. zobaczyć wystawy sztuki czy posłuchać koncertów rockowych. Od 2004 w hucie w Völklingen działa także multimedialny park tematyczny o produkcji żelaza i stali.

By Urszula