www.sinah.com.pl https://rehvolta.pl/bol-plecow-poznan/

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, może być z korzyścią nie tylko dla zatrudnianych niepełnosprawnych, ale także dla samych pracodawców. Pracodawcy, który decyduje się na zatrudnienie osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, przysługuje bowiem miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Dofinansowanie pochodzi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), a warunkiem jego uzyskania jest figurowanie osoby niepełnosprawnej w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej właśnie przez PFRON.

Dofinansowanie ma dla pracodawcy stanowić rodzaj rekompensaty za poniesione koszty wynikając z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Efektem zatrudniania osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ma być zwiększenie zatrudnienia netto ogółem oraz zwiększenie zatrudnienia liczby pracowników niepełnosprawnych. Ustalanie wzrostu zatrudnienia netto następowało odpowiednio w stosunku do średniego zatrudnienia ogółem oraz średniego zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie poprzedzających 12 miesięcy.

By Urszula