WHO, biorąc pod uwagę rodzaj i stopień uszkodzenia narządu ruchu, sklasyfikowała niepełnosprawność fizyczną następująco: uszkodzenie i/lub brak w budowie anatomicznej narządu ruchu; zaburzenia czynności motorycznych narządu ruchu; deformacja narządu ruchu. Uszkodzenie lub braki w budowie anatomicznej narządu ruchu. Do tego rodzaju niepełnosprawności fizycznej zaliczamy urazy kończyn górnych i dolnych oraz ich amputacje, co skutkuje uszkodzeniem kości i mięśni kończyn. Defekty te powodują ograniczenie lub całkowite zniesienie (w zależności od zakresu uszkodzenia), czynności manipulacyjnych kończyn górnych i lokomocyjnych kończyn dolnych. Zaburzenia czynności motorycznych narządu ruchu. Uszkodzenia motoryki narządu ruchu następują na skutek schorzeń neurologicznych, takich jak np. udary mózgu, dziecięce porażenie mózgowe, itp.

, przy jednoczesnej zachowanej względnie prawidłowej budowie anatomicznej narządu. Zaburzenia czynności motorycznych obejmują całkowite zniesienie czynności ruchowych kończyn (paraliż) oraz częściowe (niedowład). Deformacja narządu ruchu. Niepełnosprawność ta polega na uszkodzeniach lub nieprawidłowościach w budowie anatomicznej narządu ruchu. Deformacje mogą być efektem wady wrodzonej lub też wynikiem choroby, w tym reumatyzmu. Deformacje mogą mieć postać zmniejszonej lub zwiększonej liczby niektórych elementów narządu (np. palców), wadliwie ukształtowanych narządów, zesztywnienia stawów, zaniku mięśni, itd.

diety

By Urszula