bramy kurtynowe

Wśród metali nieżelaznych, wydobywanych i produkowanych na całym globie, można wymienić cynk oraz ołów. Zwykle uzyskuje się je z tych samych rud metali.

Pierwszy z surowców wykorzystuje się przede wszystkim do tworzenia pokrycia powierzchni żelaza, by uniknąć w ten sposób korozji. Ołów przydaje się natomiast podczas produkcji płyt akumulatorowych, stopów, osłon kabli czy szkła kryształowego.

Niezawodnie sprawdza się także w przemyśle zbrojeniowym. Produkcją cynku i ołowiu na światową skalę zajmują się przede wszystkim takie państwa, jak: Kanada, Chiny, Peru, Meksyk oraz Stany Zjednoczone, choć pozycja tych ostatnich względem konkurentów niedawno nieco się osłabiła.

Jeśli chodzi o wydobycie tych surowców, ich rudy coraz częściej pozyskuje się w Chinach, Peru i Australii, natomiast w Europie ich wydobycie znacznie zmalało. Na polskich ziemiach złoża cynku oraz ołowiu występują w rejonie północno-wschodniego obrzeża Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.

Hutnictwo tych dwóch surowców rozwijało się w XVI wieku w okolicach Tarnowskich Gór. Przez pewien czas ich wydobycie stanowiło aż 60% produkcji na całym świecie.

Aktualnie pierwiastki te wydobywa się na obszarze Olkusza-Zawiercia, Chrzanowa i Bytomia. Zakłady hutnicze są zresztą często zlokalizowane w pobliżu kopalń.

https://bitner.com.pl/

By Urszula