patery jednorazowe elektrozawory hydrauliczne

Stocznia Cesarska w Gdańsku w czasie swojej działalności zajmowała się głównie produkcją okrętów wojennych, przede wszystkim dla marynarki niemieckiej. Początki jej historii sięgają roku 1844. Na początku wieku XX w stoczni zajmowano się głównie produkcją okrętów podwodnych, które przeznaczano na wyposażenie floty cesarskiej Niemiec. Po zakończeniu I wojny światowej stocznia Cesarska rozpoczęła działalność pod nową nazwą – Stocznia Gdańska. Zaczęła także przynależeć do Wolnego Miasta Gdańsk.

Wiązało się to jednak z tym, że stocznia musiała zaprzestać produkcji statków, które miały przeznaczenie wojenne. Taki warunek spowodował zatem spory spadek produkcji w stoczni i pogorszenie się jej sytuacji finansowej. W 1922 roku stocznię przekształcono w międzynarodową spółkę akcyjną. Udziały w stoczni zostały podzielone między Francę, Wielką Brytanię oraz Polskę. Po II wojnie światowej stocznia została natomiast przejęta przez III Rzeszę i zajęła się głównie produkcją U-Bootów.

http://zbiorstal.pl/produkty/zbiorniki-sprezonego-powietrza

By Urszula