wyposażenie stanowiska pracy granulaty

Sektor chemiczny to bardzo zróżnicowany i dochodowy dział przemysłu, który odznacza się niezwykłą wrażliwością na koniunkturę gospodarczą. Uważa się, że jest to branża, która w sposób najprężniejszy pracuje na rzecz gospodarki.

Tak dzieje się na świecie, takie same tendencje wykazuje owa branża w Polsce. Oczywistą sprawą jest jednak, że jest to branża o dużym zróżnicowaniu, także pod względem dochodowości.

Na obecnym etapie, najbardziej prężnymi i najbardziej dochodowymi działami polskiego przemysłu chemicznego są petrochemia, tworzywa sztuczne oraz nawozy, zgodnie z podaną kolejnością. Obok tych trzech branż, spore dochody osiągają też producenci farb i lakierów, a obok nich wielka chemia organiczna.

Choć pozostałe działy, to również prężne i dochodowe branże, jednak w zestawieniu z wymienionymi już wcześniej, mają one zaledwie drugorzędne znaczenie. Sukces finansowy przemysłu chemicznego bierze się głównie z faktu, iż powstałe w efekcie produkcji wyroby wykorzystywane są szeroko zarówno przez duże zakłady przemysłowe, jak i przez klienta indywidualnego.

hot stamping

By Urszula