https://www.atelia.pl/wesele

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie mieści się przy ul. św. Wawrzyńca i zostało założone w 1998 roku.

Organizowane są w nim m.in. interaktywne wystawy związane z techniką, fizyką, chemią oraz historią.

W zajęciach uczestniczy głównie młodzież szkolna, ale wydarzenia nie są kierowane do konkretnej grupy odbiorców. Program wystaw i zajęć jest tak skonstruowany, by był interesujący dla wszystkich, bez względu na ich wiek i wykształcenie. Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie realizuje edukacyjny program „Przygody z wiedzą”, który jest kierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, liceów i techników.

Program ten ma na celu popularyzację nauki oraz prezentowanie jej w formie jasnej i przyjemnej dla odbiorców. W krakowskim Muzeum Inżynierii Miejskiej można oglądać eksponaty związane m.in.

z rozwojem komunikacji miejskiej, elektrowni, gazownictwa i gospodarki komunalnej. Można także wziąć udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników muzeum.

By Urszula