przesyłki e commerce posadzki przemysłowe Sona

Huta Częstochowa to kombinat metalurgiczny, mieszczący się w jednej z dzielnic Częstochowy – na Rakowie. Przez lata swojego istnienia zyskała miano jednej z najpotężniejszych hut stali w kraju. Co więcej, okazała się też największym dostawcą blachy okrętowej wśród polskich przedsiębiorstw metalurgicznych.

W 2005 roku połączyła się z Grupą ISD i przyjęła nazwę ISD Huta Częstochowa Sp. z o. o.

Budowa zakładów hutniczych trwała od 1896 do 1902 roku. Została ona przeprowadzona przez Towarzystwo Zakładów Metalowych Bernard Hantke tuż koło wsi Raków (przyłączono ją do Częstochowy dopiero w 1928 roku). Kiedy podczas pierwszej wojny światowej wojska niemieckie wkroczyły do Polski, hutę zamknięto na dwa lata.

W czasie kolejnej wojny przyłączono ją z kolei do niemieckiego koncernu Hugo Schneider AG (HASAG). Po wojnie na terenie huty utworzono nową stalownię, składającą się z sześciu pieców martenowskich i walcownię rur bez szwu. W okresie od 1952 do 1989 roku zakłady nosiły imię Bolesława Bieruta.

Pięć lat temu, mając na uwadze dobro oraz dalszą restrukturyzację Grupy ISD Polska, podpisano umowę sprzedaży Zakładu Produkcji Rur, który wchodził w skład Huty Częstochowa.

www.rallycross-news.pl

By Urszula