BioEcoChem

http://ewpa-sklep.pl/category/master-i-desa

BioEcoChem, czyli Pomorski Klaster BioEcoChemiczny jest miejscem bardzo ważnym dla przemysłu chemicznego w Polsce.

Skupia on bowiem wielu przedstawicieli pomorskich branż, takich jak chociażby biotechnologia, chemia, farmacja, kosmetyki i ochrona środowiska.

Jego olbrzymią siłą na tle innych klastrów jest niezwykle silne zaplecze rozwojowo – badawcze.

Jego ciągły rozwój możliwy jest dzięki budowaniu potencjału przez prężne ośrodki naukowe, jakimi są trzy wyższe uczelnie pomorskie, mianowicie: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska oraz Gdański Uniwersytet Medyczny.

Klastry są dowodem tego, iż otoczenie decyduje w dużej mierze o sukcesie firmy.

W klastrach zaś tworzy się miejsca dogodne do tego typu rozwiązań, poprzez odpowiednie kształtowanie komunikacji oraz współpracy przedsiębiorstw, administracji oraz instytucji otoczenia.

Istotną rolę odgrywają tu także jednostki edukacyjne oraz badawczo – rozwojowe.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego z 2009 roku, BioEcoChem otrzymał status klastra kluczowego dla województwa pomorskiego, obok Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego.

taśmy pet